Khuyến khích học sinh làm dự án học tập thay thế bài kiểm tra ở môn ngoại ngữ, tin học

27-10-2020 09:34 1,445

(THPL)- Thực hiện quy định về đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm giúp học sinh hình thành năng lực sáng tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các trường tiểu học tăng cường sử dụng cơ sở vật chất hiện có, lưu ý đến các điều kiện mang tính ứng dụng.

Thực hiện quy định về đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm giúp học sinh hình thành năng lực sáng tạo. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các trường tiểu học tăng cường sử dụng cơ sở vật chất hiện có, lưu ý đến các điều kiện mang tính ứng dụng.

 Riêng với các môn ngoại ngữ, tin học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích giáo viên tổ chức cho học sinh làm các dự án học tập để thay thế bài kiểm tra. 

Bên cạnh đó, các nhà trường cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai dạy học trực tuyến có chất lượng, phù hợp với kỹ năng của giáo viên và lứa tuổi học sinh, tuân thủ các quy định về kiểm tra, đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình đánh giá, các nhà trường cần coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm công bằng, khách quan...


Nguồn: Hà Nội Mới – TH: THPL

Cùng chuyên mục