Bộ Công Thương đề xuất bỏ quy định nhà đầu tư nước ngoài tham gia kinh doanh xăng dầu

Audio THPL
08-04-2021 16:29

(THPL)- Bộ Công Thương vừa có tờ trình số 1688 về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83 ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương đã có kiến nghị bỏ nội dung nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu không quá 35% cổ phần tại doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ra khỏi dự thảo sửa đổi Nghị định 83/2014. Theo Bộ Công Thương, khi Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, có 24/25 ý kiến thống nhất thông qua. 

Theo đó, Bộ Công thương nêu rõ những ưu điểm, quy định của việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xăng dầu. Tuy nhiên, bộ này cũng kiến nghị, nếu cần đánh giá, nghiên cứu sâu thêm, có thể loại bỏ quy định này khỏi dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 83.

Theo Bộ Công thương, quy định cho phép thương nhân kinh doanh xăng dầu nếu có hoạt động sản xuất được chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không quá 35% là nội dung mới đưa vào Nghị định nhưng thực tế đã được thực hiện nhiều năm nay đối với doanh nghiệp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có vốn Nhà nước như Petrolimex.

Ngoài ra, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài góp phần cải thiện đáng kể công tác quản trị, giúp minh bạch hơn các báo cáo tài chính. Qua đó, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh, đặc biệt là giúp cho giá trị các doanh nghiệp gia tăng thông qua giá trị cổ phiếu.

Hiện tại, Nghị định này chưa được thông qua nên phải chờ Chính phủ nhiệm kỳ mới quyết định.


Nguồn: Tổng hợp – Clip: VTC NOW - TH: THPL

Cùng chuyên mục