Hà Nội: Nguy cơ phát tán bệnh tật từ hành vi trộn thải rác y tế vào xe thu gom rác sinh hoạt trong các khu dân cư tại Bệnh viện Nông nghiệp cơ sở 2

Audio THPL
21-05-2021 20:26 1,952

Rác thải y tế là vấn đề được người dân quan tâm trong thời điểm hiện nay, bởi nếu không quản lý chặt, có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng, đặc biệt là Covid-19. Đối với chất thải y tế nói chung, khi trong khuôn viên cơ sở y tế thì được thực hiện thu gom, bảo quản theo quy định của ngành y tế. Nhưng khi đưa ra khỏi khuôn viên cơ sở y tế, thì chịu sự quản lý theo quy định tại Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT là văn bản liên tịch phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ TN-MT ban hành vào năm 2015. Theo đó,

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục