Bản tin Gương sáng pháp luật ngày 6/12/2023

(TVPL)- Bản tin Gương sáng Pháp luật hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây:

Thứ tư, 06/12/2023 11:00
Nguồn: TVPL