Bản tin Ngành Tư pháp ngày 15/5/2024: Trí tuệ nhân tạo với hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật

(TVPL)- Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau đây: - Trí tuệ nhân tạo với hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật; - Tăng cường kỹ năng cho tuyên truyền viên pháp luật; - Tọa đàm xây dựng tiêu chí đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ tư, 15/05/2024 13:00
Nguồn: TVPL