Nghệ nhân ở Sài Gòn làm bộ linh vật ASIAD bằng vỏ trứng

01-09-2018 14:48