Quảng Ngãi: Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm tại dự án thủy điện Đăkđrinh

Audio THPL
19-07-2019 08:35

(THPL) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật đối với 5 cán bộ, đảng viên huyện Sơn Tây có sai phạm liên quan đến dự án thủy điện Đăkđrinh.

Khi còn là thành viên của hội đồng bồi thường, tổ đền bù các xã trong vùng dự án, những cán bộ nói trên có vi phạm, khuyết điểm trong việc ký xác nhận kết quả xác minh nguồn gốc, thời điểm và quyền sử dụng đất. Sai phạm trong việc ký biên bản kiểm kê đất đai và tài sản bị thiệt hại, danh sách hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi nhà nước thu hồi đất tại dự án Thủy điện Đăkđrinh, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhận thấy, vi phạm, khuyết điểm của 5 cán bộ nói trên làm giảm uy tín của tổ chức đảng nơi công tác và của bản thân. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật 5 cán bộ này bằng hình thức cảnh cáo. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây xem xét xóa tên trong danh sách đảng viên đối với đảng viên dự bị Nguyễn Vỹ Cường.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định, Chi bộ Văn phòng UBND huyện Sơn Tây thực hiện không đúng quy định của Đảng về tổ chức sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và công tác kiểm tra, giám sát. Chưa thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc đảng viên là cán bộ tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ dự án thủy điện Đăkđrinh. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu chi bộ Văn phòng UBND huyện Sơn Tây nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Nguồn: Tiền phong

Cùng chuyên mục