Sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm sẽ được giao dịch vào ngày 28/6

Audio THPL
24-06-2019 18:34

(THPL) - Tại buổi họp báo triển khai Chứng quyền có bảo đảm tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh sáng ngày 24/6, ông Phạm Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, ngày 28/6/2019, sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warant - CW) sẽ chính thức được niêm yết và giao dịch.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện có 16 công ty chứng khoán đủ điều kiện phát hành CW và 26 cổ phiếu đáp ứng điều kiện là chứng khoán cơ sở của Chứng quyền có bảo đảm theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được 17 hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền của 8 công ty chứng khoán dựa trên 6 chứng khoán cơ sở là MBB, HPG, MWG, FPT, PNJ, VNM.

Ông Phạm Hồng Sơn cho biết, các tổ chức chào bán Chứng quyền có bảo đảm là các công ty chứng khoán có năng lực tài chính có quy mô vốn trên 1.000 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời, có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định.

Đến nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cho 16 sản phẩm chứng quyền của 7 công ty chứng khoán.

Đánh giá về sản phẩm mới này, ông Bùi Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, việc triển khai CW giúp các nhà đầu tư không chỉ phòng ngừa được rủi ro thị trường như các hợp đồng tương lai chỉ số trên thị trường phái sinh hiện đang được giao dịch mà còn phòng ngừa được rủi ro đặc thù của từng loại chứng khoán.

Ngoài ra, các CW thường có thời gian đáo hạn dài hơn nhiều so với các sản phẩm chứng khoán phái sinh nên phù hợp với các nhà đầu tư có nhu cầu phòng ngừa rủi ro cho các danh mục đầu tư có tính dài hạn. Chứng quyền có bảo đảm cũng là một công cụ đầu tư có tính linh hoạt cao, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhà đầu tư do chi phí đầu tư thấp, giá trị thiệt hại tối đa được cố định.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng nhấn mạnh, do CW là sản phẩm mới nên các nhà đầu tư cần tìm hiểu kĩ về chứng quyền trước khi đầu tư để tránh rủi ro. 

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã hoàn tất thử nghiệm hệ thống giao dịch CW với toàn bộ công ty chứng khoán thành viên và hoàn tất thử nghiệm hệ thống tạo lập thị trường đối với 8 công ty chứng khoán đã đăng ký chào bán chứng quyền. Kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu và sẵn sàng cho việc triển khai giao dịch chứng quyền có bảo đảm…

TH: Phú Bình

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục