Sẽ chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp thứ trưởng trở lên?

11-02-2019 11:44

(THPL) - Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức vừa được trình Chính phủ, quy định về xử lý cán bộ nghỉ hưu đã cơ bản “thành hình” với 2 luồng quan điểm khác nhau.

Sẽ chỉ xử lý cán bộ nghỉ hưu cấp thứ trưởng trở lên?

Luật muốn sửa đổi cơ chế thu hút nhân tài cho khu vực công nhưng hiện chưa cơ chế cụ thể nào được đề xuất

Theo tờ trình về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán bộ, công chức và luật Viên chức vừa được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình Chính phủ, quy định về xử lý cán bộ nghỉ hưu đã cơ bản “thành hình” với 2 luồng quan điểm khác nhau về phạm vi xử lý.

Cụ thể, phân tích bất cập của quy định hiện hành, Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian qua, một số trường hợp cán bộ, công chức và viên chức có vi phạm nhưng chậm bị phát hiện hoặc vi phạm chưa đến mức xử lý hình sự thì rất khó xử lý kỷ luật, do không có cơ sở pháp lý để thực hiện, dù các cán bộ này vẫn bị kỷ luật Đảng.

Điều này gây ra sự thiếu đồng bộ giữa kỷ luật hành chính với kỷ luật về Đảng với tư cách đảng viên. Bộ Nội vụ cũng nhận định, hiện một bộ phận cán bộ, công chức vẫn còn tư tưởng "hạ cánh an toàn", dẫn tới hời hợt, thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ.

Mặc dù nhất trí về việc phải có quy định xử lý cán bộ đã nghỉ hưu, nhưng hiện có 2 luồng quan điểm khác nhau về phạm vi cán bộ bị xử lý: Một là xử lý đối với tất cả cán bộ, công chức đã về hưu, nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Hai là chỉ quy định với những người từ cấp thứ trưởng và tương đương trở lên ở Trung ương và cấp phó chủ tịch tỉnh và tương đương trở lên ở địa phương có hành vi vi phạm nghiêm trọng.

Bộ Nội vụ cho rằng, các quy định hiện hành chưa đáp ứng nhu cầu về tuyển chọn và sử dụng nhân tài, chưa có chiến lược dài hạn về đào tạo, thu hút và sử dụng nhân tài, dù một số TP lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM đã có những quy định riêng.

Với mục tiêu tuyển chọn được những người thực sự tài năng vào làm việc, cống hiến cho đất nước, đáp ứng yêu cầu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Bộ Nội vụ đề xuất quyết định khung cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút người tài, sau đó phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương có các cơ chế cụ thể để tuyển dụng và trọng dụng họ.

TH - Thu Thảo

Nguồn: Thanh niên

Cùng chuyên mục