Bộ Nội vụ tập trung thực hiện "Ba đột phá" và "Bốn trọng tâm"

(TVPL)- Năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ tập trung thực hiện "Ba đột phá" và "Bốn trọng tâm". Đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm và mô tả khung năng lực vị trí việc làm. Tiến hành xây dựng lộ trình cho cải cách chính sách tiền lương từ năm 2024 trở đi.

Thứ ba, 31/01/2023 13:05
Nguồn: Tvphapluat- Hình ảnh: Tổng hợp