Chỉ thị của Thủ tướng về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Audio THPL
18-06-2019 11:46

(THPL) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị số 15, yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi cả nước.


Theo đó, đối với mục đích của việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất của từng địa phương hành chính cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua.

Bên cạnh đó, cần có chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp trong năm 2019, bao gồm: Diện tích các loại đất, diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, tình hình sử dụng đất theo quy định.

Chỉ thị cũng nêu rõ: Vào thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 1/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

Trong thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020, cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 1/3/2020, cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020, còn cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho UBND cấp tỉnh trước ngày 16/1/2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

Với chỉ thị số 15, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của các địa phương và đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có khó khăn do không cân đối đủ ngân sách, và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, hướng dẫn biểu mẫu, phương pháp kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

TH: Thu Thảo

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam – Video: ANTV

Cùng chuyên mục