HSBC thực hiện thành công giao dịch tín dụng thư trên nền tảng chuỗi khối

24-07-2019 13:10