Kiều bào hiến kế để TPHCM trở thành hạt nhân Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

06-04-2019 20:15

(THPL) - Hội nghị Lãnh đạo thành phố gặp gỡ chuyên gia trí thức, doanh nhân kiều bào do Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng ngày 06 tháng 4 năm 2019 tại Ủy ban nhân dân Thành phố. Nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp hướng đến xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành khu đô thị sáng tạo, trung tâm thương mại dịch vụ, tài chính của cả nước và khu vực; trở thành hạt nhân của Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục