Ký sự tìm về Chùa Ba Vàng phần 3: Đời sống tự viện

Audio THPL
31-12-2020 16:22 29,888

Trong phần 3 này, ekip chúng tôi xin được mời quý vị một lần nữa tìm hiểu khái quát về đời sống và sự tu tập của Chư Tăng Ni, Phật tử tại nơi đây. Sau một thời gian tu tập tại Chùa, các Tỳ kheo Tăng, Tỳ kheo Ni có tuổi hạ từ 05 năm trở lên sẽ thay phiên nhau nhập rừng để chuyên tu hạnh Đầu đà, thực hành hạnh độc cư, viễn ly sự ồn náo, chuyên tâm thiền quán, rèn luyện khổ hạnh.

Nguồn: Truyền hình pháp luật

Cùng chuyên mục