TP.HCM không tăng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021

(THPL)- 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua tờ trình giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 của UBND Tp.HCM.

Thứ sáu, 23/04/2021 12:09
Nguồn: Tổng hợp – TH: THPL