Đường sắt Cát Linh - Hà Đông gặp nhiều khó khăn do nhà thầu thiếu hợp tác

Audio THPL
16-10-2021 15:43

(THPL)- Mới đây, Bộ Xây dựng vừa gửi tới Văn phòng Chính phủ văn bản đóng góp ý kiến Dự thảo báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các dự án đường sắt đô thị. Trong văn bản góp ý kiến Bộ Xây dựng đã đề nghị sửa một số nội dung trong dự thảo báo cáo cho phù hợp với tiến độ hoàn thành nghiệm thu đường sắt Cát Linh - Hà Đông trên thực tế.

Dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn TP Hà Nội và TP.HCM sẽ được gửi tới các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, khai mạc vào ngày 20/10 tới. Theo nội dung dự thảo báo cáo nêu, về tiến độ nghiệm thu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Bộ Giao thông Vận tải cho biết "Dự kiến Hội đồng sẽ tổ chức họp để ra thông báo kết quả kiểm tra cuối cùng trong dịp đầu tháng 10/2021...".

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng góp ý sửa thành "...Hội đồng sẽ tổ chức họp kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư sau khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, dự kiến trong tháng 10/2021. Như vậy, Bộ Xây dựng khẳng định hội đồng chỉ tổ chức họp, kiểm tra công tác nghiệm thu dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghiệm thu công trình.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay tại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, theo nội dung dự thảo báo cáo là công tác thanh quyết toán và việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Việc thực hiện một số nội dung theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước gặp khó khăn khi Tổng thầu EPC là nhà thầu nước ngoài cho rằng mình không có nghĩa vụ phải thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, thiếu hợp tác và từ chối thực hiện.

Hiện, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục tập trung rà soát các hạng mục công việc, hoàn tất thủ tục trong việc thực hiện kết luận Kiểm toán Nhà nước.


Nguồn: VTC – TH: THPL

Cùng chuyên mục