(THPL) - Việc xử lý sai phạm của đơn vị tư vấn, kiểm điểm trách nhiệm tập thể và các cá nhân sai phạm trong việc thực hiện gói thầu dự án xây dựng Học viện Cán bộ TPHCM phải thực hiện ngay trong tháng 3/2019 và báo cáo kết quả cho UBND TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu xử lý sai phạm tại Học viện Cán bộ

15-03-2019 08:52

Chủ tịch UBND TP cũng giao Chánh Thanh tra TP theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, và phối hợp nắm tình hình, kết quả giải quyết của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, báo cáo UBND TP Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Phong còn đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra, làm rõ việc Đảng ủy Học viện Cán bộ TP biểu quyết thống nhất chủ trương chọn nhà thầu Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 - Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Minh tại cuộc họp ngày 7/3/2018, không đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và quy định của Luật Đấu thầu, báo cáo Thường trực Thành ủy.

Trước đó, tháng 10/2018, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân theo phân cấp quản lý cán bộ về khuyết điểm, vi phạm. Ngoài ra, phê duyệt hồ sơ mời thầu chưa đầy đủ, tham gia vào hoạt động đấu thầu nhưng không đáp ứng điều kiện trong dự án xây dựng Học viện Cán bộ TP. Về việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết hiện đang làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy học viện, báo cáo thường trực Thành ủy xem xét chỉ đạo, Ủy ban Kiểm tra sẽ thông tin kết quả xử lý sau.

Nguồn: Người lao động

Cùng chuyên mục