Giám đốc VEC E bác thông tin nghi can cướp trạm thu phí là cháu ruột

Giám đốc VEC E bác thông tin nghi can cướp trạm thu phí là cháu ruột

(THPL) - Ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty VEC E (đơn vị quản lý tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) khẳng định nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam là người cùng làng, không phải cháu ruột như thông tin trên mạng.Chia sẻNguồn: Thanh niên
Ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty VEC E (đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) khẳng định nghi can Nguyễn Vũ Hoàng Nam là người cùng làng, không phải cháu ruột như thông tin trên mạng.
Giám đốc VEC E bác thông tin nghi can cướp trạm thu phí là cháu ruột