Không để đối tượng thanh tra có thời gian hợp thức hóa, che giấu sai phạm

Audio THPL
19-07-2019 11:53

(THPL) - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của  ngành thanh tra , Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ,  thanh tra  ngành và các địa phương tiếp tục khắc phục tình trạng kết luận thanh tra còn chậm, số vụ việc chuyển cơ quan điều tra còn ít, xử lý sau thanh tra còn hạn chế, như tỷ lệ thu hồi tài sản, nhất là vi phạm về đất đai, còn thấp.

Theo Phó thủ tướng, có những cuộc thanh tra đã kết luận, có ý kiến của Thủ tướng nhưng kéo dài cả năm cũng chưa giải quyết, dẫn đến việc người dân bức xúc, lại tiếp tục đi khiếu kiện. Ông lưu ý không để kéo dài kết luận thanh tra để đối tượng bị thanh tra có thời gian đối phó, hợp thức hóa, che đậy sự thật.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước bàn bạc, thống nhất kế hoạch hoạt động, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện quyết tâm chính trị lớn của Đảng và Nhà nước về việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, không để bị áp lực tác động để làm cho kết luận thanh tra không đúng bản chất, không đúng sự thật.

TH: Phú Bình

Nguồn: Thanh niên

Cùng chuyên mục