(THPL) - Khu du lịch Đại Nam phục vụ nhiều chương trình hấp dẫn cho người dân vui Tết Kỷ Hợi 2019. Đó là khẳng định của bà Nguyễn Phương Hằng – Phó Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam (tỉnh Bình Dương).