Ngày 29/11/2018, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức Hội nghị “Kiều bào góp ý về chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM”. Hội nghị lần này nhằm thu thập các ý kiến của kiều bào về chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp cho giáo dục TP.

Kiều bào góp ý về giáo dục cho TP HCM

29-11-2018 19:43

Ngày 29/11/2018, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức Hội nghị “Kiều bào góp ý về chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM”. Hội nghị lần này nhằm thu thập các ý kiến của kiều bào về chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới, tạo điều kiện để kiều bào đóng góp cho giáo dục TP.

Nguồn: Truyền Hình Pháp Luật

Cùng chuyên mục