Lập tài khoản ngân hàng để bán: Nhận thức mức độ nguy hiểm

(TVPL)- Hiện nay, thủ tục mở tài khoản ngân hàng rất đơn giản. Chỉ với một chứng minh nhân dân/ CCCD đã có thể mở được nhiều tài khoản ở các ngân hàng khác nhau. Một số đối tượng đã thuê công nhân, người lao động, đặc biệt là sinh viên mở tài khoản ngân hàng để bán với giá cao. Chủ tài khoản không biết rằng hệ luỵ từ việc mua bán này có thể gây ra nhiều rủi ro.

Thứ bảy, 29/10/2022 07:12
Nguồn: TVPL