Toạ Đàm Pháp luật trực tuyến: Người dân lên tiếng về sai sót trong khám chữa bệnh

08-05-2019 17:11