(THPL) - Người dân lên tiếng về sai sót trong khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng.