TPHCM: “Tắc” tiền sử dụng đất

12-04-2019 15:45

(THPL) - Hiện nay nhiều chủ đầu tư đồng ý nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước để được triển khai dự án, nhưng có nhiều hồ sơ tính tiền sử dụng đất kéo dài cả năm chưa giải quyết xong, hoặc có nhiều hồ sơ bị yêu cầu bổ sung khiến công tác tính tiền sử dụng đất cho các dự án bất động sản trên địa bàn TP HCM gần như ngưng trệ.Một trường hợp dự án lớn tại quận 5 đã “bị” xác định tiền sử dụng đất đến 3 lần. Chủ đầu tư đều đã đồng ý nộp tiền, nhưng đến nay vẫn chưa được nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước để được triển khai dự án. Nguyên nhân trực tiếp theo Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoRea) cho biết, là do cán bộ, công chức có thái độ thụ động, sợ trách nhiệm, không dám đề xuất chính kiến.

Đồng thời, thành phố chưa xây dựng được "khung cơ chế" về công thức tính "giá đất cụ thể" theo quy định của Luật Đất đai. Từ thực tế đó, HoRea kiến nghị, UBND TP quy định thời hạn thực hiện công tác tính tiền sử dụng đất dự án, để tránh tình trạng đùn đẩy, dây dưa, kéo dài.

Bên cạnh đó, TP cần chỉ đạo các sở, ngành xây dựng "khung cơ chế" về công thức tính "giá đất cụ thể" theo quy định của Luật Đất đai, phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh, để cán bộ, công chức thực hiện công tác tính tiền sử dụng đất dự án theo "khung cơ chế" này thì yên tâm và an toàn.

Theo quy định của Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, thì đất công phải thực hiện đấu giá. Nhưng phần đất công này thường bất định hình, hoặc nằm rải rác, không thể hình thành dự án độc lập trong các dự án này được.

Vì thế, quy định này không thể áp dụng trong các trường hợp nêu trên vì không sát thực tế, không hợp tình, hợp lý, bất khả thi và đang là ách tắc dẫn đến chủ đầu tư không được giao đất để triển khai, thực hiện dự án.

Để giải quyết tình trạng này, HoRea kiến nghị, cho áp dụng tương tự cách giải quyết như tại Văn bản số 6711 ngày 29/10/2008 của Ủy ban nhân dân TP HCM. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư không thông qua đấu giá.

Tuy nhiên, cả hai phương án nêu trên có thể vượt thẩm quyền UBND TP HCM nên Hiệp hội đề xuất trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

TH: Thu Thảo

 

Nguồn: Thanh niên

Cùng chuyên mục