Góc nhìn pháp lý: Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi - Làm sao để giao dịch qua sàn đảm bảo tính khách quan

(TVPL)- Vào tháng 5 tới đây, Luật kinh doanh Bất động sản sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến, đây là một trong những đạo luật nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong Dự thảo lần này có nhiều điểm mới nổi bật, trong đó có đề xuất một số giao dịch bất động sản phải thông qua sàn giao dịch bất động sản.

Thứ hai, 17/04/2023 11:42
Nguồn: TVPL