Công an quận 1 đề nghị công dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng VNEID

(TVPL)- Công an Quận 1 kính đề nghị công dân trên địa bàn Quận 1 cài đặt ứng dụng VNEID vào máy điện thoại cá nhân và kích hoạt định danh điện tử.

Thứ năm, 13/04/2023 08:27
Nguồn: TVPL